بارداری ناخواسته بر روی شاخص های رشد نوزادان تأثیر دارد

مطالعه ای  به صورت آینده نگر بر روی ۱۰۰۰ نفر از زنان ( ۵۰۰ نفر با بارداری خواسته و ۵۰۰ نفر با بارداری ناخواسته ) در استان کردستان انجام گرفت. هدف این مطالعه مقایسه شاخص‌های رشد شیرخواران در دو گروه با حاملگی خواسته و ناخواسته بود. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین شاخص های رشد نوزادان (وزن و قد و دور سر) در گروه مورد به طور معنی داری از میانگین شاخص های رشد نوزادان در گروه شاهد کمتر بود. همچنین نتایج نشان داد که مشخصات فردی مادران با تعدادی از مشخصات مامایی آنان با حاملگی خواسته و ناخواسته ارتباط معناداری داشت. بنابراین،  بارداری ناخواسته بر روی شاخص‌های رشد نوزادان تأثیر دارد و موجب کاهش رشد در نوزادان می شود. همچنین مادران با بارداری ناخواسته بیشتر زایمان طبیعی و زایمان زودرس دارند.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه رشد نوزاد در دو گروه باحاملگی خواسته و ناخواسته در مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال 1392
مجری اصلی: عهدیه پرهیزکار   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۲۳   |  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 72 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر