تاثیر روش ایفای نقش بر ارتقای مهارتهای اخلاقی در دانشجویان پرستاری

در مطالعه حاضر مشخص شد که آموزش مهارتهای اخلاقی در بالین و حین کارآموزی با روش ایفای نقش اثرات مطلوبی در پی خواهد داشت و باعث نهادینه شدن مهارتهای اخلاقی در دانشجویان میگردد. نتایج این مطالعه به لزوم تغییر برنامه آموزشی با توجه به وضعیت فرهنگی و عرفی جامعه، گنجاندن اصول اخلاقی آن در کوریکولوم پرستاری و آموزش آن با روشهای نوین و بر بالین بیمار و نظارت دقیق بر اجرای آن احساس میگردد. پیاده شدن این موارد می تواند زمینه بهبود کیفیت مراقبت در بالین شده و موجبات رضایتمندی بیماران، ارتقاء ارتباطات با کارکنان، افزایش احساس امنیت در بیماران و کاهش مدت اقامت در بیمارستان را فراهم  نماید. لذا سرمایه گذاری در زمینه افزایش صلاحیت اخلاقی دانشجویان پرستاری، فرهنگ سازی و بهبود دانش عمومی جامعه گام موثری در جهت کاهش و پیشگیری از عملکرد غیر اخلاقی پرستاران در آینده خواهد بود.

مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مهارتهای اخلاقی | دانشجویان پرستاری | ایفای نقش |


دفعات مشاهده: 81 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر