توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین اثر ناپایداری فلاونوئیدها می تواند در سطح مولکولی و درون سلول موجب اختلال در مسیر پیام رسانی سلول شود

بررسی ساختار و دینامیک حد واسط‌های مسیر فولدینگ نه تنها کمک به فهم ساز و کار تاخوردگی طبیعی پروتئین‌ها کمک می‌کند، بلکه هم در حوزه بیوتکنولوژی و هم در روشن‌تر کردن علل بسیاری از بیماری‌های مربوطه نقش بسزایی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر برهم کنش با فلاونوئیدها مقدار مناسبی از ناحیه کینازی FGFR۲b انسانی انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه، ناحیه‏ کینازی گیرنده نوترکیب فاکتور رشد فیبروبلاستی۲b که یک پروتئین ۳۸ کیلودالتونی است تولید و خالص گردید و نشان داده شد که پروتئین مورد نظر به صورت محلول و فعال است و می‏توان از آن جهت بررسی برهمکنش پروتئین و لیگاند؛ از جمله اثر مهارکننده‏های مختلف استفاده نمود.
اثر ناپایداری فلاونوئیدها روی ناحیه‏ کینازی گیرنده نوترکیب فاکتور رشد فیبروبلاستی۲b می تواند در سطح مولکولی و درون سلول موجب اختلال در مسیر پیام رسانی سلول شود و فرآیندهای بیولوژیکی سلولی را دستخوش تغییر قرار دهد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که فلاونوئیدها را می‌توان در آینده و با تکمیل تحقیقات به عنوان کاندیداهای درمان جانبی در جلوگیری از ایجاد و رشد سرطان پیشنهاد نمود. مطالعات تکمیلی بر روی مدل‌های جانوری و بررسی تغییرات فعالیت پروتئین ناحیه‏ی کینازی گیرنده فاکتور رشد فیبروبلاستی۲b در شرایط بدن می تواند در پیشبرد بررسی اثرات درمانی آن موثر باشد.
کلیدواژه ها: اسپکتروفلوریمتری | FGFR | کامپفرول |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیر فلاونوئید کامپفرول بر ساختار پروتئین گیرنده فاکتور رشد فیبروبلاستی نوع 2b در شرایط آزمایشگاهی (In Vitro)
مجری اصلی: سجاد اصل فلاح   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۲۴   |   کد طرح: 14001767CAPTCHA
دفعات مشاهده: 83 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر