توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین شیوع درجات نسبتاً بالای خواب آلودگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

خواب آلودگی بیش از اندازه دانشجویان می تواند بر کیفیت یادگیری آنان تاثیرات منفی داشته باشد. با این وجود مطالعات در رابطه با شیوع این مساله در بین دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی بسیار محدود می باشد و لازمه انجام مداخلات داشتن اطلاعات اولیه در رابطه با شیوع و عوامل موثر در این رابطه است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع خواب الودگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین طراحی و اجرا گردید. نتایج مطالعه نشان داد که اکثر دانشجویان درجات نسبتاً بالایی از خواب آلودگی را دارند. این مساله در بین دانشجویان با گرایش های تحصیلی مختلف یکسان می باشد. با توجه به تأثیر خواب الودگی بر وضعیت تحصیلی دانشجویان، مدیران و سیاست گذاران دانشگاه می توانند از نتایج مطالعه حاضر جهت بهبود این وضعیت برنامه ریزی و اقدام نماند. نتایج مطالعه حاضر می تواند پایه ای برای مطالعات مرتبط در اینده به خصوص مطالعات مداخله ای جهت رفع خواب الودگی در بین دانشجویان باشد.
کلیدواژه ها: دانشجو | خواب آلودگی | کیفیت یادگیری |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی شیوع خواب آلودگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 96-1395
مجری اصلی: صدیقه نصیری اوانکی، نوریه نصیری اوانکی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۲۴   |   کد طرح: 14002039CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 45 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر