توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین داشتن اولویت‌های پژوهشی صحیح و مشخص، آثار توسعه و تکامل به ویژه در سیستم سلامت خودنمایی خواهد کرد

تعیین اولویت‌های پژوهشی فرآیندی مهم در مدیریت پژوهش‌های حوزه سلامت، کشورها به شمار می رود که اهمیت آن به ویژه در زمانی که منابع مالی و انسانی محدود است دو چندان می‌شود.
نیازسنجی پژوهشی از طریق شناسایی مسائل اساسی سازمان ها و نهادهای مختلف جامعه، اولویت بندی مسائل شناسایی شده و تخصیص بهینه منابع محدود سازمان به بهترین اولویت ها، گامی در جهت رشد و توسعه همه جانبه جامعه خواهد برداشت، نیازسنجی پژوهشی موجب افزایش اعتبار و ارزش نهادهای علمی در میان عامه مردم شده و فراگرد نهادینه شدن پژوهش را با هویتی مستقل سرعت می بخشد. لذا به منظور اثربخشی هر چه بیشتر پژوهش های انجام شده که منجر به حل مسائل و مشکلات سازمان و جامعه خواهند شد، توجه به شناسایی مسائل و مشکلات اساسی نهادها و متمرکز ساختن منابع انسانی و مالی به پژوهش هایی خاص و اثربخش حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف استخراج معیارها و محورهای مهم پژوهشی استان قزوین و جهت دهی تحقیقات و تخصیص مناسب‌تر منابع پژوهشی برنامه ریزی در جهت اجرای این اولویت‌های پژوهشی در سطح استان انجام شد تا در آینده بتوان از نتایج حاصل از انجام تحقیقات در سیاست‌گزاری های آتی استان استفاده و تحقیقات و محققان به سوی عناوین تحقیقاتی مستخرج شده از مطالعه سوق داده شوند.
با توجه به ۱۲۱ عنوان تحقیقاتی مستخرج شده مورد نیاز حوزه سلامت استان قزوین در این تحقیق، می‌توان نتیجه گرفت اگر تحقیق و پژوهش در مسیر درست و بر مبنای نیازهای پژوهشی صورت گیرد، آثار توسعه و تکامل به ویژه در سیستم سلامت خودنمایی خواهد کرد، از دوباره کاری‌ها و بی برنامه‌گی کاسته خواهد شد و با داشتن اولویت‌های صحیح و مشخص، منابع به سمت بهترین اولویت‌ها سوق داده می‌شود.
کلیدواژه ها: نظام سلامت | اولویت بندی | نیاز سنجی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: نیازسنجی و تعیین اولویت های پژوهشی حوزه سلامت استان قزوین در سال 1396
مجری اصلی: دکتر امیر پاکپور حاجی آقا   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۲۴   |   کد طرح: 14003082CAPTCHA
دفعات مشاهده: 69 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر