اثرات مثبت آرامسازی عضلانی بر خستگی، کیفیت خواب و اضطراب بیماران همودیالیزی

در طی گزارش یک مطالعه، برنامه آرامسازی پیشرونده عضلانی سبب کاهش معنی دار اضطراب کلی، اضطراب صفتی، اضطراب موقعیتی، اضطراب بک، خستگی روتن و بهبود کیفیت خواب بیماران همودیالیزی شد. ورزش هوازی نیز سبب کاهش معنی دار اضطراب بک و بهبود کیفیت خواب بیماران گردید. همچنین در گروه آرامسازی پیشرونده عضلانی سطح نیتروژن اوره خون و کراتینین به طور معنی داری کاهش یافت.CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ورزش ھوازی | آرامسازی پیشرونده عضلانی | کیفیت خواب |

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر