اثرات مثبت آرامسازی عضلانی بر خستگی، کیفیت خواب و اضطراب بیماران همودیالیزی

در طی گزارش یک مطالعه، برنامه آرامسازی پیشرونده عضلانی سبب کاهش معنی دار اضطراب کلی، اضطراب صفتی، اضطراب موقعیتی، اضطراب بک، خستگی روتن و بهبود کیفیت خواب بیماران همودیالیزی شد. ورزش هوازی نیز سبب کاهش معنی دار اضطراب بک و بهبود کیفیت خواب بیماران گردید. همچنین در گروه آرامسازی پیشرونده عضلانی سطح نیتروژن اوره خون و کراتینین به طور معنی داری کاهش یافت.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تاثیر درمان های غیر دارویی (تمرینات هوازی و آرام سازی پیشرونده عضلانی ) بر اضطراب ،کیفیت خواب،خستگی،CRP، IL6 و فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بیماران دارای نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز
مجری اصلی: دکتر ایرج گودرزی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۹   |   کد طرح: 2060


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ورزش ھوازی | آرامسازی پیشرونده عضلانی | کیفیت خواب |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 37 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر