توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارتباط معنادار بین فرهنگ سازمانی و سطح تحصیلات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

یکی از سیاست‌های نظام سلامت کشور، بهبود کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی می‌باشد، اجرای تدابیری، چون مدیریت کیفیت جامع، بهبود سازمانی و تعالی سازمانی برای دستیابی به سیاست ارتقا کیفی و عملکردی بوده است، تغییر فرهنگ سازمانی و جهت گیری به سمت تعالی به عنوان کلید این سیاست نامیده شده است به طوری که انجام این تدابیر بدون تغییر فرهنگ سازمانی میسر نمی‌شود، فرهنگ سازمانی به طور مستقیم با اثربخشی و عملکرد سازمان در ارتباط است و سازمانی که فرهنگ سازمانی بالاتر دارند، اثربخش‌تر کار خود را دنبال می‌نمایند هم چنین فرهنگ سازمانی مثبت در سازمان می‌تواند زمینه ای مناسب برای مدیریت کیفیت و جهت دهی به سمت توسعه سازمان ایفا نماید. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر اساس مدل دنیسون انجام شد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر میانگین نمره مجموع فرهنگ سازمانی در کارکنان در حد نرمال بود و ارتباط معناداری بین فرهنگ سازمانی و سطح تحصیلات کارکنان مشاهده شد. کم‌ترین نمره در حیطه فرهنگ مأموریتی مشاهده شد که نیازمند مداخله در این زمینه می باشد. همچنین برگزاری کارگاه و توضیح اهمیت فرهنگ سازمانی در کارکنان و سوق دهی برنامه‌ها و مداخلات در حیطه‌ها و شاخص‌هایی که نمرات پایین‌تری به خود اختصاص دادند می‌تواند به نهادینه شدن و ارتقاء فرهنگ مناسب سازمانی در کارکنان منجر شود.
 
کلیدواژه ها: فرهنگ سازمانی | کارکنان | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر اساس مدل دنیسون
مجری اصلی: مهران علیجان زاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۲۴   |   کد طرح: 276CAPTCHA
دفعات مشاهده: 205 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر