اثرات ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گیاه میخک و کاکوتی کوهی برروی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اسینتوباکتر بومانی

یافته های یک مطالعه نشان می دهد گیاه میخک در غلظت 4 میلی گرم بر میلی لیتر قابلیت مهار باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اسینتو باکتربومانی را دارد و هم چنین در غلظت 16 میلی گرم بر میلی لیتر می تواند باعث از بین رفتن این باکتری ها  گردد. گیاه کاکوتی کوهی نسبت به گیاه میخک توانایی میکروب کشی بیشتری در برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اسینتوباکتربومانی دارد، بدین شرح که این گیاه در غلظت های 5/. و 1 میلی گرم بر میلی لیتر به ترتیب باعث مهار و کشتن باکتری استافیلوکوکوس اورئوس می شود.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گیاهان چوبک نکائی ، کاکوتی کوهی ، گونه ای جدید از جنس فرفیون و میخک برروی استافیلوکوکوس اورئوس و اسینتوباکتر بومانی
مجری اصلی: افسانه نجفی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۳۰   |   کد طرح: 2478


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اثرات ضدباکتریایی | کاکوتی کوهی | میخک |

دفعات مشاهده: 134 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر