دانشگاه علوم پزشکی ایلام تقویت فرآیند حرفه ای شدن پرستاران در جهت حل مشکلات جامعه پرستاری و ارائه مراقبت صحیح و اصولی ضروری است.

حرفه ای شدن فرآیندی است که از طریق آن شغل به وضعیت حرفه ای تکمیل می یابد و شامل بکارگیری دانش و مهارتها، انجام فعالیت های استاندارد، رهبری،خودتنظیمی، تعهد حرفه ای و ارزش های اجتماعی است.نتایج نشان داد نگرش حرفه ای پرستاران و دانشجویان پرستاری در سطح متوسط قرار دارد. از میان ابعاد پنج گانه، بالاترین نمرات آنها در ابعاد"باور به خدمات عمومی" و "حس پذیرش رشته" بوده و کمترین نمرات مربوطبه ابعاد "باور خود تنظیمی" و " حس استقلال" بود. ارتباط بین نگرش نسبت به حرفه ای شدن و متغیرهای سابقه خدمت و شرکت در دوره های آموزشی جهت توانمندی فردی از نظر آماری معنی دار بود. در دانشجویان بالاترین نمرات در ابعاد مشارکت و همکاری بود و بین نمره ی کل نگرش با جنس و ترم تحصیلی ارتباط وجود داشت. نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به حرفه ای شدن در سطح متوسطی قرار دارد. با توجه به اهمیت حرفه ای شدن در پرستاران و تاثیرپذیری از عوامل متعدد، بایستی تلاش هایی در جهت رسیدن به سطح مطلوب و کاهش دادن موانع صورت گیرد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: معصومه شوهانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۳/۲۰   |   کد طرح: 942017/103


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: پرستاران | حرفه ای | نگرش |


دفعات مشاهده: 158 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر