با افزایش ضریب شهرنشینی بروز سرطان افزایش می یابد.

 مطالعه مقطعی حاضر بر روی 4 سرطان پروستات، سینه، ریه و روده بزرگ مربوط به سال 1386 در 345 شهرستان انجام شد. داده‏ ها از گزارش ثبت موارد سرطانی سالانه معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز آمار ایران دریافت شد. برای بررسی رابطه بین ضریب شهرنشینی و میزان بروز سرطان‏ها  از مدل رگرسیون چندکی استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که در همه صدک‏ها، با افزایش ضریب شهرنشینی، میزان بروز سرطان افزایش داشته است، لذا  اقدامات لازم جهت کاهش عوامل خطر در مناطق شهری، نظیر آلودگی و تغذیه مناسب پیشنهاد می‏ شود.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محمود خدادوست   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۷/۱   |   کد طرح: 1394-173


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مدل رگرسیون چندکی | بروز سرطان | شهرنشینی | ایران |

دفعات مشاهده: 323 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر