توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاهش بیان SHPدر نمونه های بافت افراد مبتلا به سرطان پروستات در مقایسه با افراد مبتلا به هایپر پلازی خوش خیم در سطح mirRNA

سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان بعد از سرطان پوست می‌باشد. MicroRNA ها مولکولهای کوچک ۱۹-۲۳ نوکلئوتیدی هستند که در پروسه‌های بیولوژیکی دارای نقش تنظیمی هستند. بنابراین هرگونه از تنظیم خارج شدن این مولکولها به بیماری بخصوص سرطان منجر شود. این مطالعه با هدف بررسی بیان miR-۱۴۱ و هدف انتخابی آن ژن shp بعنوان بیوماکر تشخیصی در ۳۰ نمونه از افراد بیمار و مقایسه آن با میزان بیان در ۳۰ نمونه افراد مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم انجام شد. آنالیز نتایج ژن SHP توسط نرم افزار REST کاهش بیان معناداری از نظر آماری در بیماران مبتلا به سرطان پروستات در مقایسه با افراد مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم (BPH) را نشان داد، بنابراین SHP می تواند در بیماری‌زایی سرطان پروستات نقش داشته باشد. نتایج مطالعه حاضر در بیان miR-۱۴۱ در بیماران مبتلا به سرطان پروستات متاستاتیک در مقایسه با بیماران مبتلا به سرطان پروستات لوکالایز، نشان داد که miR-۱۴۱ در بیماران مبتلا به سرطان پروستات متاستاتیک افزایش قابل ملاحظه ایی داشته است. از آنجاییکه تعداد نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پروستات متاستاتیک مورد مطالعه محدود بود، بررسی بیشتر با تعداد نمونه های بیشتر جهت بررسی دقیق تر تغییرات بیان miR-۱۴۱ لازم می‌باشد تا بتوان تصمیم گیری درست جهت قابلیت داشتن/نداشتن به عنوان بیومارکر پیش‌آگهی در کنار سایر آزمون‌های مرسوم تشخیص سرطان پروستات گرفته شود. داده‌های به دست آمده در مطالعه ما، دخالت miR-۱۴۱ در پیشرفت سرطان پروستات و متاستاز را تأیید می‌کنند که این اثرات را می‌تواند توسط مسیر گیرنده آندروژن از طریق هدف قرار دادن و کاهش بیان پروتئین Co-repressor، SHP ، متاثر کرد. این پژوهش، اولین مطالعه انجام شده جهت بررسی تغییرات بیان SHP در نمونه‌های بافت افراد مبتلا به سرطان پروستات می‌باشد و بررسی‌های بیشتر در جمعیت مورد مطالعه بزرگتر توصیه می‌شود. نتایج حاکی از کاهش بیان SHPدر نمونه های بافت افراد مبتلا به سرطان پروستات در مقایسه با افراد مبتلا به هایپر پلازی خوش خیم در سطح mRNA  و کاهش بیان SHPدر نمونه‌های بافت افراد مبتلا به سرطان پروستات در مقایسه با افراد مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم در سطح پروتئین و افزایش بیان miR-۱۴۱ در نمونه‌های بافت افراد مبتلا به سرطان پروستات متاستاتیک در مقایسه با افراد مبتلا به سرطان پروستات انتشار نیافته بود. لذا بررسی تغییرات بیان پروتئین SHPبا استفاده از تکنیک ایمنو هیستوشیمی در کنار سایر تست‌های رایج می‌تواند در تشخیص سرطان پروستات کمک کننده باشد و پروتئین SHP نیز قابلیت هدف قرار گرفتن در طراحی دارو در بیماران مبتلا به سرطان پروستات را دارد.
کلیدواژه ها: بیومارکر | سرطان پروستات | miR-141 | ژن shp |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تغییرات بیان miR-141 ژن shp در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان پروستات
مجری اصلی: مریم خراسانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۲۴   |   کد طرح: 88 PHDCAPTCHA
دفعات مشاهده: 95 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر