اثر میوه ی گیاه کدو در کاهش چربی خون در مدل موش صحرایی

یکی از اقدامات رایج درجلو گیری از ابتلا به بیماری های قلبی عروقی استفاده از داروهای کاهنده چربی خون است. میوه ی گیاه کدو با نام علمی Cucurbita pepo در طب سنتی برای کاهش چربی خون استفاده می شود. به منظور مستندسازی این ادعا، اثر عصاره ی هیدروالکلی میوه ی این گیاه بر پروفایل لیپیدی خون در مدل موش نر بالغ (160 گرمی) از نژاد ویستار انجام شد. گروه های 6 تایی حیوانات به مدت 21 روز به روش گاواژ تحت کنترل رژیم معمولی، رژیم پُرکلسترول، رژیم پرکلسترول همراه با10  میلی گرم per کیلوگرم لوواستاتین، و رژیم پرکلسترول همراه با عصاره گیاه کدو مسمایی به میزان 50 یا 100 یا 250 میلی گرم per کیلوگرم قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که مصرف خوراکی عصاره گیاه کدو مسمایی با دوز 100 میلی گرم per کیلوگرم درمقایسه با گروه رژیم پُرکلسترول سبب کاهش معنی داری در سطح سرمی کلسترول (61.7 در مقابل 107.8 میلی گرم در دسی لیتر)، LDL (22.7 در مقابل 35.8 میلی گرم در دسی لیتر) و نسبت کلسترول به HDL (1.596در مقابل 2.6 میلی گرم در دسی لیتر) می شود در حالی که مقدار تری گلیسرید (55.3 در مقابل 82.8 میلی گرم در دسی لیتر) و HDL (39.8 در مقابل 42.2 میلی گرم در دسی لیتر) تغییرات معنی داری نداشتند.
افزایش دوز از 100 به 250 میلی گرم per کیلوگرم باعث بهتر شدن نتایج نشد، دوز 50  نیز در مقایسه با دوز 100 میلی گرم per کیلوگرم نتایج ضعیفی کسب کرده است.
نتایج مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی گیاه کدو مسمایی نه تنها سبب تصحیح پروفایل لیپیدی می گردد بلکه می تواند در کاهش سطح چربی های خون اثرات داروی استاندارد لوواستاتین با دوز 10 میلی گرم per کیلوگرم را تقلید کند. این مطالعه ضمن تایید مصرف سنتی میوه ی گیاه کدو در کاهش چربی خون، می تواند راهگشای تحقیقات بعدی در این زمینه و احیاناً تولید دارو باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: فراز مجاب   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۳/۲۷   |   کد طرح: 9149


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: Cucurbita pepo | کدو مسمایی | پروفایل چربی خون | لوواستاتین | کلسترول |


دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر