استفاده از آنتی بیوتیک های مناسب در درمان عفونت های ادراری در کودکان

عفونت های مجرای دستگاه ادراری ، یکی از مهم ترین و شایع ترین عفونت هایی است که در سنین مختلف روی می دهد تحقیقات مختلف نشان می دهد که باسیل های گرم منفی به عنوان شایع ترین عامل اتیولوژیک مجرای ادراری بوده و در میان این باکتری ها اشریشیاکلی ۸۰ درصد موارد عفونت های ادراری را تشکیل می دهد.عفونت دستگاه ادراری یکی از رایج ترین عفونت های باکتریایی در کودکان است و یکی از دلایل اصلی تب و تجویز آنتی بیوتیک است. درمان مناسب در عفونت های ادراری، انتخاب یک آنتی بیوتیک با کارایی خوب و ارزان میباشد و مشکل اصلی در درمان عفونت های ادراری ، مقاوم بودن باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های رایج می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع و الگوی مقاومت باکتری اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری از بخش اطفال بیمارستان کودکان بندر عباس انجام گرفت. تا شاید نتایج این مطالعه بتواند معرف بهترین روش درمانی و راه گشای استفاده از آنتی بیوتیک های مناسب در درمان عفونت های ادراری در کودکان باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر می توان بیان کرد که E.Coli شایعترین عامل ایجادکننده دستگاه ادراری در گروه سنی کودکان می باشد، در نتیجه اطلاع از پروفایل حساسیت آنتی بیوتیکی جهت درمان تجربی قبل از آماده شدن نتیجه کشت ادرار حائز اهمیت می باشد. مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری وجود دارد، نتایج مطالعه ما نشان داد که استفاده از داروهای جدید و دارای حساسیت بالاتر از جمله نیتروفورانتوئین، ایمی پنم، سیپروفلوکساسین و آمیکاسین می تواند موثر واقع شود. در نتیجه بهتراست بررسی حساسیت و مقاومت های آنتی بیوتیکی به صورت منطقه ای انجام پذیرفته و انتخاب های متناسب با شرایط هر منطقه صورت پذیرفته و توجه به الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در هر منطقه باید در سیاست های کلان بهداشت و درمان مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه ها: عفونت های ادراری | کودکان | اشریشیاکلی | مقاومت آنتی بیوتیکی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیاکلی ایجاد کننده عفونت های ادراری در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان بندر عباس در سال 1396
مجری اصلی: عبدالمجید ناظمی   |   تاریخ اتمام طرح: 1397/2/22   |   کد طرح: 78963CAPTCHA
دفعات مشاهده: 26943 بار   |   دفعات چاپ: 306 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر