در حال حاضر یکی از روش های تولید آنزیم بوتیریل کولین استراز انسانی استفاده از پلاسمای خون است

اهمیت موضوع:
بوتیریل کولین استراز (BChE) پلاسمای خون انسان یک گلیکوپروتئین گلوبولار تترامریک سرین استرازی به وزن مولکولی 340 کیلو دالتون است که در پیشگیری از مسمومیت های ناشی از سموم ارگانوفسفاته نقش دارد. درحال حاضر متداولترین روش تولید بوتیریل کولین استراز استفاده از پلاسمای خون انسان است
نتایج:
نتایج  نشان داده که توالی قطعه ژنی مورد نظر پس از انجام PCR  با پرایمر های دارای جایگاه آنزیمی مشخص بخوبی در پلاسمید بیانی pCMV3-BCHE-His کلون شده و با غربالگری کلنی ها بر روی پلیت حاوی آنتی بیوتیک پنی سیلین و با کشت دادن آنها در محیط کشت مایع انتخابی، پلاسمید نوترکیب با استفاده از کیت thermo استخراج شد.

 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تولید و فعالیت بوتیریل کولین استراز نوترکیب انسانی با استفاده از پلاسمید دو آغازگره pBudCE4.1/CMV-BChE/EF-BChE در رده های سلولی CHO، Vero و HepG2
مجری اصلی: پروین صالحی نژاد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۱۰   |   کد طرح: 94308


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: بوتیریل کولین استراز نوترکیب |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر