دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی در خصوص ضرورت بازبینی درس ویروس شناسی

بر اساس نتایج این مطالعه، دانشجویان علوم پزشکی، ویروس شناسی را جزء دروس با اهمیت در رشته خود می دانند و با تغییر در سرفصل ها و واحد درس موافق هستند به طوری که در حدود نیمی از دانشجویان پزشکی و علوم آزمایشگاهی موافق افزایش تعداد واحد درسی این رشته می باشند. با توجه به اهمیت و کاربرد این درس در بالین، بازنگری در برنامه آموزشی این درس ضروری به نظر می رسد.
خلجی مقدم، فرانک و همکاران. ] بررسی دیدگاه های دانشجویان رشته های )مختلف( علوم پزشکی همدان و کرمانشاه در خصوص ضرورت بازبینی درس ویروس شناسی در سال 1395]. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1397

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: فرانک خلجی مقیم هما خجسته فر   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 9507134141


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: دانشجویان پزشکی | ویروس شناسی | دانشجویان علوم آزمایشگاهی | دیدگاه |

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر