اثر ضد میکروبی گروهی از گیاهان تیره نعناعیان بر سویه های اشریشیا کلی ایزوله شده از عفونت های ادراری کودکان در شرایط آزمایشگاهی

با توجه به شیوع بالای عفونت ادراری در کودکان که  عامل مهمی در ایجاد جای زخم و تخریب پیشرونده ساختمان کلیه ها، نارسایی مزمن کلیه، سوء رشد، سنگ های ادراری و فشار خون می باشد، درمان و پیشگیری اهمیت ویژه ای دارد. گیاه پونه سای مواج و داروی امیکاسین با قطر هاله عدم رشد باکتری به میزان 82/16و 41/20 میلی متر دارای بالاترین قدرت مهاری بودند. میزان غلظت مهارکنندگی و کشندگی باکتری برای گیاه به ترتیب برابر 1/30و 58 میلی گرم بر میلی لیتر می باشد.با توجه به اثر گیاه در برابر باکتری اشرشیاکلی با انجام مطالعات تکمیلی می توان از ان بعنوان یک منبع طبیعی جهت درمان بهره جست.
منبع:
عماد ممتاز،حسین و همکاران. بررسی اثر ضد میکروبی گروهی از گیاهان تیره نعناعیان بر سویه های اشریشیا کلی ایزوله شده از عفونت های ادراری کودکان در شرایط آزمایشگاهی] طرح تحقیقاتی [همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان1395.
 
Emad Momtaz, H, et al. Evaluation of antibacterial effect of Lamiaceae plants 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر حسین عماد ممتاز دکتر شیرین مراد خانی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 9211153891


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: پونه سای مواج | عفونت ادراری | خانواده نعنا | آمیکاسین | قطر هاله عدم رشد |

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر