در افراد سالمند بین فعالیت های روزمره زندگی و ترس از سقوط ارتباط وجود دارد

با توجه به تاثیر عوامل داخلی و خارجی بر میزان شیوع سقوط و ترس از سقوط در افراد سالمند، نتایج مطالعه ما نشان داد که بین شیوع سقوط و ترس از سقوط با فعالیت های روزمره زندگی و ایمنی منزل در افراد سالمند شهرستان بجنورد ،ارتباط وجود دارد و توصیه می شود که بهبود این عوامل در کنار یکدیگر مورد توجه دست اندرکاران سلامت سالمندان قرار گیرد تا بتوان با بهبود و ارتقا شیوه زندگی افراد سالمند، دستیابی به سالمندی سالم و موفق را امکان پذیر نمود. همچنین توجه به ارتقاء فعالیت های زندگی روزمره (اساسی ،ابزاری و پیشرفته) در افراد سالمند به منظور داشتن سالمندی سالم مورد تاکید می باشد و هر عاملی که سبب کاهش سطح فعالیت ها گردد، توانایی فردی و استقلال عمل سالمند در انجام وظایف شخصی کاهش داده و موجب، افت عملکرد، ناتوانی، وابستگی به سایر افراد خانواده و افزایش بار مراقبت به خانواده و جامعه می گردد. از طرفی سالمندان معمولا محیط منزل را محیطی امن تلقی میکنند. اما بسیاری از حوادث ممکن است در منزل برای سالمندان رخ دهد و وضعیت ایمنی منزل افراد سالمند در سقوط و ترس از سقوط ایشان موثر می باشد. علاوه بر موارد ذکر شده، متغیر های دموگرافیک از قبیل جنس، سن، درآمد، محل زندگی سالمند (شهر و روستا)، وضعیت معابر و خیابان ها، بیماری های مزمن و مصرف دائمی داروها و ... نیز بر سقوط و ترس از سقوط افراد سالمند موثر بوده و می توان با کنار هم گذاشتن این عوامل (سطح فعالیت  ها ،ایمنی منزل ،متغیر های دموگرافیک و ...)، افراد سالمندی که در معرض ترس از سقوط و خطر سقوط بیشتری قرار دارند را شناسایی و با آموزش، برنامه ریزی و مداخله مناسب، از بروز سقوط و پیامد های منفی ناشی از آن جلوگیری نمود.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی میزان شیوع سقوط و ترس از سقوط و ارتباط آن با وضعیت فعالیت های روزمره زندگی(پایه، ابزاری و پیشرفته) و ایمنی منزل در افراد سالمند شهرستان بجنورد
مجری اصلی: دکتر حامد مرتضوی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۳/۲۲   |   کد طرح: 954/پ/95


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سالمند -سقوط -ترس از سقوط -ایمنی |


دفعات مشاهده: 79 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر