ترکیبات تنگستن- قلع- کادمیوم و تنگستن- قلع- باریوم: جایگزینهایی سبک و ارزان برای حفاظ پرتوی سربی

استفاده از روش های تصویربرداری تشخیصی و رادیو داروها برای تشخیص بیماریها رو به افزایش است و در این زمینه کاهش شدت اشعه اهمیت ویژه ای دارد. در اغلب آزمونهای رادیولوژی تشخیصی استفاده از انواع مختلف روپوش های سربی معمول است؛ اما با توجه به آلودگی های زیست محیطی ناشی ازسرب، ایجاد اثر تابش ترمزی و سنگینی این نوع حفاظ بررسی ماده جایگزین اهمیت دارد.
 دراین مطالعه تاثیراستفاده از روپوش های حفاظتی با ضخامت و جنس های مختلف درکاهش پرتوگیری کارکنان در هنگام کار  در بخش های تصویربرداری تشخیصی با دو روش اندازه گیری تجربی و استفاده از شبیه سازی مونت کارلو بررسی شد.  نتایج نشان داد که برای سطح انرژی کمتر از ۳۵ کیلو ولت اوج، سرب یک ماده محافظ موثر و عملی است. در سطوح انرژی۳۵ کیلو ولت اوج و بالاتر ترکیب های جایگزین تنگستن- قلع- کادمیوم و تنگستن- قلع- باریوم، با مزایای وزن و هزینه کمتر، عملکرد بهتری نسبت به سرب داشتند. استفاده از این ترکیبات در روپوش های حفاظت کارکنان و بیماران در برابر پرتوهای یونساز و در تاسیسات تصویربرداری با اشعه ایکس پیشنهاد می شود.

 
کلیدواژه ها: حفاظت پرتوی | سرب | تنگستن | قلع | کادمیوم | باریوم |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارزیابی خصوصیات تضعیف اشعه x چند نوع حفاظ با استفاده از TLD دزیمتری و شبیه سازی M‏onte Carlo
مجری اصلی: دکتر سید علی رحیمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۳۱   |   کد طرح: 9183CAPTCHA
دفعات مشاهده: 274 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر