پتانسیل بالقوه تونیکات دریایی جهت تهیه ترکیبات دارویی

امروزه حضور دامنه وسیعی از ترکیبات زیستی فعال از موجودات دریایی در سرتاسر دنیا گزارش شده است. دریا تقریبا 80٪ از موجودات زنده جهان با هزاران ترکیبات زیست فعال و متابولیت‌های ثانویه مشتق از بی‌مهرگان دریایی را شامل می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره تونیکات دریایی بدست آمده از سواحل خلیج فارس انجام شد. تونیکات­ها دارای یک پوشش خارجی به نام تونیک از جنس پروتئین و سلولز می‌باشند که به‌عنوان یک اسکلت خارجی از جانور در مقابل شکار شدن و آسیب‌های فیزیکی محافظت می‌کند. این‌ها درواقع تنها جاندارانی هستند که مانند گیاهان توانایی تولید سلولز دارند.
در این مطالعه، فعالیت ضد‌باکتریایی عصاره تونیکات دریایی با روش رقیق سازی در محیط کشت مایع در برابر پنج باکتری بیماریزای انسانی شامل استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 25923)، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (ATCC 14990)، انتروکوکوس فکالیس (ATCC 29212)، سودوموناس آئروژینوزا (ATCC  27853)، اشریشیا کلی (ATCC  25922) مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس حداقل غلظت بازدارنده رشد (MIC) عصاره برای باکتری‌های حساس، تعیین گردید. بر اساس نتایج حاصل، عصاره تونیکات فقط در مقابل باکتری های گرم منفی سودوموناس ائروژینوزا و اشریشیا کلی فعالیت ضد باکتریایی نشان داد. مقدار MIC برای هر دو سویه یکسان بود. با توجه به نتایج بدست آمده، تونیکات دریایی دارای پتانسیل بالقوه جهت تهیه ترکیبات دارویی می‌باشند و می‌تواند منبع مناسبی برای تهیه آنتی بیوتیک‌های نوین با منشاء زیستی باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارزیابی فعالیت ضد میکروبی تونیکات های جمع آوری شده از سواحل خلیج فارس
مجری اصلی: دکتر غلامحسین محبی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱/۲۹   |   کد طرح: 3306


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: فعالیت ضدباکتریایی | تونیکات دریایی | MIC |

دفعات مشاهده: 49 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر