خاموش سازی همزمان ژنهای بتاکاتنین و Bcl-2 در سلول های توموری کولون بطور معنی داری مرگ سلول های توموری کولون را در شرایط هایپوکسی افزایش می دهد

سرطان کولون سومین سرطان شایع در بین زنان و مردان می باشد که به رغم وجود تکنیک های درمانی  رایج  افزایش پیشرونده ای را در طی  بیست سال گذشته داشته است. یکی از کاربردهای ژن درمانی خاموش سازی ژن هدف می باشد که بیشتر مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه با استفاده از siRNA بوده است که هدفگیری اختصاصی و انتقال آن دو مشکل عمده در این زمینه به شمار می روند. در این پژوهش برای اولین بار وکتور بیانی دو جهته قابل القاء با هایپوکسی برای بیان اختصاصی shRNA به منظور خاموش سازی همزمان بیان ژن های بتاکاتنین و Bcl-2 طراحی و ساخته شدکه توسط نانوذرات Chitosan-TBA/PEI به سلول های توموری HT-29 سرطان کولون انتقال یافت. یافته ها نشان داد که پس از القاء هایپوکسی وکتور فوق توانست به طور معنی داری از رشد وگسترش سلول های توموری کولون جلوگیری کند و منجر به مرگ سلول ها در محیط کشت گردد.  علاوه بر این یافته ها نشان داد که نانوذرات Chitosan-TBA/PEI با کارایی ترانسفکشن بهبود یافته و سمیت سلولی کم می توانند به عنوان یک حامل نوین غیر ویروسی بی خطر  و کارا برای انتقالshRNA به درون سلول های توموری به کار روند.
 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: طراحی و ساخت وکتور بیانی دو جهته با قابلیت بیان القاء شده در شرایط هیپوکسی برای خاموش سازی همزمان ژن های بتاکاتنین و Bcl-2 و انتقال آن به رده سلولی HT-29 سرطان کولون توسط نانوذرات کیتوزان
مجری اصلی: دکتر مجید شهبازی- بیتا جوان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۳/۸   |   کد طرح: 941218322


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: عناصر پاسخ به شرایط هایپوکسی (HRE) | هدف گیری رونویسی | هایپوکسی |

دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر