معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه پوشش زیرکونیوم‌اکسیدروی سیم‌های بتاتیتانیوم تشکیل وزبری‌ راکاهش میدهد امادرکاهش اصطحکاک استاتیکو واصطحکاک سینتیک تاثیری ندارد

این مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر نانوپوشش زیرکونیوم‌اکسید بر مقاومت اصطکاکی سیم‌های مختلف ارتودنسی انجام شده است. در این مطالعه، تعداد 42 سیم ارتودنسی از سه نوع مختلف نیکل تیتانیوم، استینلس استیل، بتاتیتانیومو 42 براکت کانین بالا تهیه گردید. نمونه‌ها به 6 گروه با نانوپوشش زیرکونیوم‌اکسید و بدون نانوپوشش زیرکونیوم‌اکسید تقسیم شدند. زبری سطح نمونه‌ها با میکروسکوپ AFM مورد بررسی قرار گرفت. وجود نانوپوشش زیرکونیوم‌اکسید با میکروسکوپ SEM و آنالیز EDX ارزیابی شد. سپس اصطحکاک استاتیکو سینتیکنمونه‌ها در محیط تَر، تحت زاویه ͦ 5 و حرکات  اکلوزوجینجیوالی  به‌وسیله دستگاه یونیورسالاندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نانوپوشش زیرکونیوم‌اکسید تنها قابلیت پوشش‌دهی سیم‌های بتاتیتانیوم را دارد. اگرچه اختلاف زبری سطح در بین نمونه‌های دارای پوشش با بدون پوشش متفاوت بود اما این نانوپوشش تأثیر چندانی در کاهش اصطکاک استاتیکو 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تأثیر نانو‌پوشش زیرکونیوم‌اکسید بر نیروی اصطکاک در سیم‌های ارتودنسی مختلف
مجری اصلی: دکتر امین گلشاه   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۱۹   |   کد طرح: 96622


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: نانوپوشش زیرکونیوم‌اکسید | سیم‌ ارتودنسی | اصطکاک |

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر