عصاره‌ی دی کلرومتانی درمنه‌ی قرمز، سمیت قابل توجهی بر علیه سه رده سلول سرطانی دارد

گیاه درمنه قرمزاز خانواده ی گل ستارگان یکی از گونه های رشد یابنده به طور طبیعی در ایران به شمار می رود. بررسی های قبلی نشان داد که  عصاره ی دی کلرومتانی این گیاه دارای سمیت سلولی قابل توجهی  بر برخی از رده های سلولی سرطانی می باشد. در این پژوهش عصاره دی کلرومتانی گیاه درمنه ی قرمز فراکسیونه شده وسمیت سلولی فراکسیونها وآپوپتوز ناشی از فراکسیونهای موثر درسه رده ی سلولی سرطانی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان از سمیت قابل توجه عصاره­ی دی کلرومتانی داشت. برخی فراکسیونهای به دست آمده از کروماتوگرافی مایع تحت خلاء از این عصاره دارای توانایی القای آپوپتوز  در رده های سلولی KBو Hela بودند که می توانند به عنوان منابع بالقوه­ی ترکیبات ضد سرطانی مورد ارزیابی­­های تکمیلی قرار گیرند.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از فراکسیون‌های مختلف عصاره دی کلرومتانی گیاه درمنه ی قرمز در برخی از رده‌های سلول‌های سرطانی انسانی
مجری اصلی: مهدی مجرب   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۳/۹   |   کد طرح: 95686


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سلولهای سرطانی | آپپتوز |

دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر