حوادث ترافیکی به ویژه تصادفات موتورسیکلت، یک مشکل بهداشتی و اجتماعی مهم در بخش سلامت در شهرستان بهبهان بروز مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی به ویژه تصادفات موتورسیکلت در شهرستان بهبهان: یک خطر جدی

تکنولوژی و پیشرفت از یک سو موجب کنترل بیمار یهای واگیر و بالارفتن امید به زندگی گردیده و از سوی دیگر منجر به افزایش بیمار یهای غیرواگیر شده است. امروزه یکی از معضلات گریبان گیر بشر حوادث و مسمومیت ها و به ویژه حوادث ترافیکی هستند که ۱۲ درصد از بار جهانی بیماری ها را شامل می شوند و سومین عامل مرگ زودرس در ایران می باشند. در پژوهشی که با هدف بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی در شهرستان بهبهان، در مورد مصدومان حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بخش های اورژانس بیمارستانی در سال های ۹۳ - ۱۳۸۵ انجام گرفت، نتایج نشان داد که طی این سال ها در مجموع ۵۵۱۰۸ مورد حادثه منجر به جرح در شهرستان بهبهان اتفاق افتاده است که از این تعداد ۲۶۷۹۸ مورد ( ۵/ ۴۸ درصد) مربوط به حوادث ترافیکی می باشد.: ۳۰/۹ درصد خودروسوار، ۸/ ۵۸ درصد موتورسوار و ۳/ ۱۰ درصد عابر پیاده. در این پژوهش به طور متوسط میزان بروز حوادث ترافیکی ۱۴ در هر هزار نفر بود و میزان مرگ حوادث ترافیکی ۲۹ در هر صد هزار نفر گزارش شد. همچنین در این سا لها ۷۸۱۴ مورد مرگ ثبت شده است که ۸۲۶ مورد آن ( ۶/ ۱۰ درصد) ناشی از حوادث می باشد که ۵۲۰ مورد ( ۹/ ۶۲ درصد) از آنها مربوط به حوادث ترافیکی بوده است. ۴۰ درصد از مر گهای ناشی از حوادث ترافیکی نیز در صحنه تصادف، حین انتقال و یا در بخش اتفاقات رخ داده اند. به طور کلی بروز مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی به ویژه تصادفات موتورسیکلت در شهرستان بهبهان یک مشکل بهداشتی و اجتماعی مهم در بخش سلامت است و از این رو اقدامات لازم در جهت کنترل و پیشگیری از این تهدید بهداشت عمومی ضروری می باشد.
کلیدواژه ها: اپیدمیولوژی | بروز | حوادث ترافیکی | مرگ |

گروه مخاطب: رسانه ها و مردم

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی در شهرستان بهبهان در سال های 1385-1393
مجری اصلی: کاظم علی زاده برزیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱/۲۰   |   کد طرح: 9420CAPTCHA
دفعات مشاهده: 103 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر