اثرات تمرینات قدرتی و تعادلی پویا بر تعادل پویا در افراد سالمند سالم

یکی از جدی‌ترین و رایج‌ترین مشکلاتی که یک فرد سالمند با آن مواجه است زمین خوردن است که بخاطر کم بودن حفظ تعادل در افراد ایجاد می شود. تقویت عضلات ضعیف و انجام تمرینات فیزیکی در بهبود تعادل بیمار می تواند بسیار موثر باشد، از این رو در این مطالعه به مقایسه‌ی اثر تمرینات قدرتی عضلات اندام تحتانی و تمرینات تعادلی پویا بر شاخص تعادل پویا و تعادل عملکردی در افراد سالمند پرداخته شد. در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 84 فرد سالمند سالم در دامنه سنی 55-75 سال، به طور تصادفی دریکی از 3 گروه تمرینات قدرتی،  تمرینات تعادلی پویا و گروه کنترل قرار گرفتند. در گروه قدرتی، تمرینات مقاومتی اندام تحتانی را با استفاده از تیوپ کشی در 3 ست انجام دادند. افراد گروه تعادلی نیز، بمدت 5 دقیقه، تمرین پرش بر روی مینی ترمپولین را انجام دادند تمرینات بمدت 6 هفته، هفته ای 3 جلسه انجام شد. در طی این مدت، گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. تغییرات شاخص تعادل پویا بکمک سیستم بایودکس تعادلی و تعادل عملکردی از طریق مقیاس برگ قبل از مداخله، بعد از 6 هفته وپس از 1 ماه دوره‌ی پیگیری، در سه گروه اندازه گیری و با کمک آنالیز آماری آنالیز واریانس در تکرار مشاهدات مقایسه شد. بررسی نتایج نشان داد تمرینات قدرتی عضلات اندام تحتانی و تمرینات تعادلی پویا به یک میزان در بهبودی شاخص ثبات کلی، شاخص ثبات داخلی خارجی و شاخص ثبات قدا می خلفی و مقیاس تعادل Berg موثر بوده اند (P<0.05). علاقمندان می توانند از طریق تماس با مجری اصلی به اطلاعات کامل تری از این طرح تحقیقاتی دسترسی پیدا نمایند.
Raziyehebrahimi@ymail.com

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی مقایسه ی اثر تمرینات قدرتی و تعادلی پویا بر تعادل پویا در افراد سالمند سالم
مجری اصلی: دکتر عموزاده خلیلی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۴/۱۷   |   کد طرح: 745


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سالمندان | تمرینات تعادلی | تمرینات قدرتی |

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر