هیدروکورتیزون و دگزا متازون با اثرات مشابه بر لارنگواسپاسم، سرفه، استریدور بعد از خروج لوله تراشه موثر است

دراین مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور بر روی ۱۰۸ بیمار در محدوده سنی ۵۵- ۱۵سال، کاندید عمل جراحی ارتوپدی، جراحی عمومی و ارولوژی تحت بیهوشی عمومی با لوله تراشه مورد مطالعه قرار گرفتند.. نمونه گیری به روش در دسترس و تخصیص تصادفی BBR انجام شد . ۳۰ دقیقه قبل از خروج لوله تراشه در گروه دگزامتازون (mg ۸) و هیدروکورتیزون (mg۱۰۰) بصورت وریدی یک دوز دارو تزریق شد.در زمان خروج لوله تراشه به ترتیب در دو گروه دگزامتازون و هیدروکورتیزون فراوانی بروز اسپاسم حنجره ۸/۱۴%، ۵/۱۸% (۶۱/۰p=). سرفه ۵/۱۸%، ۱/۲۴%، (۴۸/۰p=) و استریدور۸/۱۴% ۵/۱۸% (۶۱/۰p=) بود و اختلاف آماری معنادار مشاهده نشد. بین میانگین وزن واحدهای پژوهش در بیمارانی که اسپاسم حنجره (۰۳/۰p=)، سرفه (۰۰۲/۰p=) و استریدور (۰۰۱/۰p=) داشتند با بیمارانی که این علائم را نشان ندادند.
بر اساس این مطالعه هیدروکورتیزون و دگزا متازون با اثرات مشابه بر لارنگواسپاسم، سرفه، استریدور بعد از خروج لوله تراشه موثر است. لذا با در نظر گرفتن طول اثر کوتاه تر، استفاده از هیدروکورتیزون پیشنهاد می شود.
 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه تاثیر هیدروکورتیزون با دگزامتازون وریدی قبل از خروج لوله تراشه بر اسپاسم حنجره، سرفه و استریدور بعد از بیهوشی عمومی
مجری اصلی: معصومه حیدری کاریزکی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۴/۸/۱۲   |   کد طرح: 94/10CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 582 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر