خونرسانی مطلوب و افزایش بقاء در بافت فلاپ پس از جراحی و تسریع فرآیند ترمیم زخم

اهمیت موضوع:
 
یکی از روش‌های شایع در جراحی پلاستیک استفاده از فلاپ پوستی است. عدم خونرسانی کافی از عوارض فلاپ‌های پوستی پس از جراحی است. هدف این مطالعه بررسی اثر سلول‌های مزانشیمی مغز استخوان و عصاره جنین جوجه بر ماست سل‌ها در فلاپ پوستی تصادفی در موش صحرایی بوده است.

مهمترین یافته ها:
 
  • افزایش مساحت بافت زنده فلاپ پس از جراحی بدون هیچ گونه ترشح ،عفونت و تغییر رنگ؛
  • خونرسانی مطلوب در  بافت فلاپ  پس از جراحی و تسریع فرآیند ترمیم زخم؛ 
  • افزایش خروج عامل‌های موثر در خونرسانی از سلول‌های طبیعی در بافت پوست به کمک القاء سلول‌های بنیادی؛ 
  • افزایش مساحت بافت سالم پس ازگذشت 7 روز از جراحی و بدون دخالت دارویی تحت تاثیر فاکتورهای رشد طبیعی در چکیده‌ی جنین جوجه ی مرغ؛  
  • افزایش بقاء فلاپ و کاهش چالش‌های پس از جراحی پلاستیک.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
 
  • افزایش آگاهی از ارتباطات و عملکردهای بافت‌ها و سلول‌های طبیعی بدن در واکنش به انواع زخم‌ها و جراحت‌‌ها؛
  •  بکارگیری ظرفیت‌های ترمیمی بافت‌ها؛
  • کاربست پزشکی ترمیمی به کمک ساختارها و عوامل بیولوژیک طبیعی؛
  • استفاده از سلول‌های بنیادی مغز استخوان در پیشبرد نتایج مطلوب در جراحی پلاستیک.
 

لینک دانلود مقاله
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر فرزانه چهل چراغی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۴/۴   |   کد طرح: 198


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: جراحی فلاپ | فاکتور رشد بیولوژیکی | ماست سل |

دفعات مشاهده: 70 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر