توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارتباط کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی کارکنان بالینی با مولفه های سن، سابقه کار، نوع وابستگی سازمانی و شیفت کاری

با توجه به اهمیت موقعیت پرسنل بالینی بیمارستانی در ارتقاء سلامت بیمار و جامعه و همچنین ارتباط میان حفظ و ارتقاء سلامت روحی و حرفه‌ای کارکنان با کیفیت زندگی کاری، با  توجه به اهمیت عملکرد  شغلی که تاکنون در بخش درمانی شهرستان انجام نشده و اینکه به کارگیری نتایج آن می‌تواند برای مدیریت و ارتقاء عملکرد سازمان مفید باشد و با در نظر گرفتن این مسئله که اطلاعات کافی در خصوص عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کاری این گروه وجود ندارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با عملکرد  شغلی در کارکنان بالینی بیمارستان کوثر شهر قزوین و همچنین متغیرهای پیش گویی کننده آن ها طراحی گردید. نتایج مطالعه نشان داد کیفیت زندگی کاری کارکنان بالینی بیمارستان کوثر با عملکرد شغلی آنان ارتباطی نداشت. عملکرد شغلی کارکنان پرستاری و مامایی بیمارستان با آیتم‌های متعددی از جمله سن، سابقه کار، نوع وابستگی سازمانی و شیفت کاری مرتبط است. همچنین کیفیت زندگی کاری نیز با متغیر سن، سابقه و شیفت کاری مرتبط می باشد. لذا به نظر می‌رسد اگر توجه به آیتم‌های فوق در دستور کار مدیران قرار گیرد و تسهیلاتی جهت کارکنان بالینی با شرایط مختلف دیده شود می‌تواند موجب ارتقاء عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستان و در نهایت رسیدن به هدف نهایی تیم درمان شود.
کلیدواژه ها: عملکرد شغلی | کیفیت زندکی کاری | کارکنان بالینی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارتباط کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی در کارمندان بالینی بیمارستان کوثر شهر قزوین
مجری اصلی: فاطمه رنجکش   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۵/۱   |   کد طرح: 14003333CAPTCHA

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر