توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز اثر زنجبیل در جلوگیری از سردرد و لرز پس از بی حسی نخاعی

اهمیت موضوع : سردرد    و لرز پس از بی حسی نخاعی علاوه بر ایجاد مسائل و مشکلات روحی روانی و جسمی  باعث تأخیر  در شیردهی و ترخیص مادران میگردد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر   زنجبیل بر پیشگیری  از سردرد و لرز پس از بی حسی نخاعی  در بیماران  سزارین شده انجام شد
 
مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی : افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم بندی شدند ؛ در گروه مداخله  که برای آنها از کپسول زینتوما(حاوی عصاره خشک زنجبیل ) از 24 ساعت قبل  از عمل  بی حسی نخاعی هر 6 ساعت یک بار،  استفاده شد، شدت سر درد پس از بی حسی نخاعی نسبت به گروهی که این مداخله انجام نشده بود ( گروه کنترل ) ،شدت کمتری داشت. هم چنین استفاده از کپسول زینتوماشدت لرز را نیز در گروه استفاده کننده یا گروه مداخله ، کمتر کرده بود. با توجه به نتایج این تحقیق، استفاده از کپسول زنجبیل  جهت پیشگیری از  سردرد و لرز  پس از بیحسی نخاعی، می تواند به عنوان یک داروی گیاهی سالم و بی خطر و بدون عارضه جانبی، جایگزین  داروهای مخدر یا مسکن  به کار رود. 
 
پیشنهاد برای کاربرد نتایج :  برای تسکین درد پس از سزارین در بخش های بعد از زایمان به صورت متداول به عنوان داروی جایگزین مسکن های معمولی به کار گرفته شود . 
همچنین برای مقایسه اثر بخشی   و کاربری بیشتر آن نسبت به تهیه زنجبیل به  اشکال متفاوت  داروئی به صورت ؛ شیاف ؛ قطره و ... در مطالعات گسترده تر برای کنترل درد آندومتریوز ؛ درد قاعدگی ؛ سردرد های میگرنی  اقدام گردد .

 
 
 
کلیدواژه ها: سردرد نخاعی ؛ زنجبیل ؛ سزارین |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تأثیر زنجبیل بر پیشگیری از سردرد و لرز پس از بی حسی نخاعی در بیماران سزارین شده مراجعه کننده به بیمارستان کمالی کرج، 1395
مجری اصلی: بنفشه مشاک   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۵/۲۷   |   کد طرح: 3087962CAPTCHA

دفعات مشاهده: 100 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر