نتیجه طرح دانشگاه عفونت مزمن T. gondii سلول های ایمنی باعث ایجاد التهاب عصبی از طریق سیتوکین می شود

اهمیت موضوع:با در نظر گرفتن مطالعات قبلی که بیانگر قابل بحث بودن ارتباط احتمالی بین توکسوپلاسموزیس و بیماری آلزایمر می باشد و با توجه به اینکه اثبات وجود این ارتباط نیازمند بررسی و مطالعات بیشتر بر روی سویه های مختلف انگل و همچنین حیوانات آزمایشگاهی متفاوت می باشد لذا بر آن شدیم که برای اولین بار امکان ارتباط احتمالی بین توکسوپلاسموزیس ناشی از توکسوپلاسما گوندی سویه تهران ( عامل توکسوپلاسموز مزمن در حیوان آزمایشگاهی) و بیماری آلزایمر القاء شده بوسیله بتا آمیلوئید در مدل حیوانی (موش سفید که مدل مناسبی برای مطالعات توکسوپلاسموزیس و آلزایمر می باشند) را بوسیله تست های هیستوپاتولوژی، ایمنولوژی، مولکولی، پارازیتولوژی و تست های رفتاری مورد بررسی قرار دهیم

یافته ها:مقایسه نتایج نشان داد که سطح mRNA IL-1β، TNF-α، IFN-γ و همچنین iNOS به طور معنی داری (P <0.001) در T. gondii + Aβ1-42 (1 μL) در مقایسه با سایر گروه های آزمایش شده دارد.
نتایج : نشان داد که عفونت مزمن T. gondiiارتباط بین سلول های ایمنی باعث ایجاد التهاب عصبی از طریق سیتوکین می شود

مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اختلالات پاتولوژیک | آلزایمر | توکسوپلاسما گوندی |

دفعات مشاهده: 85 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر