شناسایی پروتیین های ایمنوژنیک بزاق پشه خاکی فلبتوموس سرژانتی و ارزیابی نقش حفاظتی آن بر علیه عفونت لیشمانیا تروپیکا در مدل موشی BALB/c

انگل لیشمانیا، پروتوزوئر داخل سلولی است که با نیش پشه خاکی آلوده، به میزبان پستاندار انتقال می یابد و لیشمانیوز را ایجاد می کند. با وجود تلاش های بسیار در حال حاضر هیچ واکسن انسانی مناسبی برعلیه این بیماری در دسترس نیست. بزاق پشه خاکی و سایر موجودات خونخوار حاوی ترکیبات دارویی است که موجب تسهیل خونخواری، تخریب سیستم ایمنی و التهابی میزبان می شود. گزارش های اخیر اهمیت پروتئین های بزاق پشه خاکی را به عنوان اهداف کارا در تهیه واکسن برعلیه عفونت لیشمانیایی را نشان داده اند . در این طرح برای اولین بار پروتئین های مختلف بزاق پشه خاکی Ph. Sergenti وکتور ایجاد کننده لیشمانیوز پوستی توسط L. tropica  مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد یکی از پروتئین های غده بزاقی این ناقل می تواند نقش محافظتی در برابر عفونت با لیشمانیا تروپیکا عامل ایجاد لیشمانیوز پوستی در ایران باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: شناسایی پروتیین های ایمنوژنیک بزاق پشه خاکی فلبتوموس سرژانتی و ارزیابی نقش حفاظتی آن بر علیه عفونت لیشمانیا تروپیکا در مدل موشی BALB/c
مجری اصلی: دکتر سیما رافتی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۱۵   |   کد طرح: 1621


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 55 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر