نتیجه طرح دانشگاه استفاده از نرم افزارDHIS2 در کشور نیاز به اطلاعات مناسب دارداهمیت موضوع:با توجه به برگزاری کارگاه DHIS2 با همکاری وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی در ایران، جهت تصمیم­ گیری در زمینه استفاده از این نرم افزار در کشور نیاز به اطلاعات مناسب می­باشد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه جهت گردآوری شواهد مرتبط با استفاده از این نرم افزار در کشورهای مختلف دنیا طراحی شده است.
یافته ها: به طور کلی، از 766 استناد شناسایی شده، 20 مطالعه از 11 کشور مورد بررسی قرار گرفت. نقاط قوت این سیستم شامل 7 تم و 21 طبقه است. این تم ها عبارتند از: ویژگی های فنی نرم افزار، مدیریت مناسب داده ها، انعطاف پذیری برنامه، شبکه سازی و افزایش رضایت ذینفعان، توسعه مدیریت داده ها، افزایش دسترسی به اطلاعات و مزایای اقتصادی. چالش های عملیاتی استفاده از این سیستم عبارتند از 11 تم و 18 طبقه. این موضوعات عبارتند از: صندوق ها، زیرساخت ارتباط مناسب، نیاز به وجود اطلاعات مناسب، زیرساخت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ساختاری، نیروی انسانی، مدیران ارشد، آموزش، استفاده از پتانسیل های آکادمیک، تعریف و استاندارد سازی مراحل استقرار، عدم توجه به برنامه از معیارها و دستورالعمل های بالینی در استفاده از سیستم، امنیت داده ها، چالش های ارتباطی با مشارکتکنندگان و نیاز به ایجاد سیستم پایلوت.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که DHIS2 دارای نقاط قوت خود در جنبه های فنی و کاربردی سیستم است، اما در کنار این نقاط قوت، چالش‌ها و نگرانی‌های خاص نیز پیشنهاد شده است. این مطالعه شواهد برای تصمیم گیرندگان را برای تصمیم گیری دقیق در مورد استفاده یا عدم استفاده از DHIS2 در سیستم بهداشت کشور فراهم می کند.

 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر رضا دهنویه   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 9500057


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: فناوری اطلاعات؛ فن آوری اطلاعات سلامت؛ سیستم اطلاعات سلامت؛ تحقیق کیفی |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 246 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر