فرایندهای دریافت، بررسی و رسیدگی به شکایات در بیمارستان الزهرای اصفهان به اصلاح نیاز دارد

ایجاد واحد رسیدگی به شکایات بیمارستانی از چندین جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه فعالیت های آن در جهت رفاه حال مراجعه کنندگان بیمارستان می باشد و دوم اینکه از بازخوردهای دریافت شده توسط این واحد می توان برای ارزیابی فعالیتها و تصمیم گیری در جهت ادامه کار، اصلاح فرایندهای کاری اقدام کرد. با توجه به اینکه نحوه دریافت شکایت بیماران و همراهانشان و رسیدگی به آن توسط واحد مذکور اهمیت دارد مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان رضایت مراجعین به واحد رسیدگی به شکایات بیمارستان الزهرای اصفهان انجام شد. نتایج نشان داد که رضایت کلی مراجعین از این واحد ضعیف است و نیاز به اصلاح فرایندهای دریافت، بررسی و رسیدگی به شکایات وجود دارد.

کلیدواژه ها: شکایات بیمارستانی- بیمارستان الزهرا- رسیدگی به شکایات- بیمار |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی میانگین رضایت مراجعین از فرایند دریافت و رسیدگی به شکایات در واحد رسیدگی به شکایات مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان – سال 1395
مجری اصلی: مهدی محمدی   |   کد طرح: 194092CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر