نتیجه طرح دانشگاه لزوم اجرای برنامه کنترل لارو ناقلین مالاریا در مانداب رودخانه‌ها و مانداب‌های ناشی از بارندگی در استان خوزستان

اهمیت موضوع: با عنایت به اینکه هر گونه تغییر در کمیت عوامل فیزیکی و شیمیایی آب، می تواند محیط زندگی را برای هر گونه از پشه ها، مناسب و یا نامناسب نماید و به دلیل اینکه اطلاعات  کاملی از این عوامل در زیستگاههای لاروی پشه های  آنوفل در شمال استان خوزستان در دست نبود، این مطالعه به منظور تعیین کمیت این عوامل و نقش محدود کننده یا باز دارنده آنها در زندگی پشه ها، طراحی و اجرا شد.
یافته ها: در مجموع 600 لارو آنوفل از 55 زیستگاه لاروی شامل چهار گونه آنوفل سوپرپیکتوس(%50/4)، دتالی (39/6%)، استفنسی (4/6%) و کولیسیفاسیس (3/6%)جمع‌آوری گردید. بین میانگین درجه حرارت آب زیستگاههای لاروی (0c33)و گونه‌های موجود در آن تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید(P:0.000). اکثر لاروها (96%) در زیستگاههای طبیعی شامل ماندابهای ناشی از روخانه‌‌‌ها و ماندابهای ناشی از بارندگی صید شدند.آب 93% از زیستگاهها شفاف، 58/5% از زیستگاهها دارای آب راکد،69/5% دارای پوشش گیاهی، 39/7% دارای بستر شنی و 30/5% آنها بطور کامل نورخورشید را دریافت می‌کردند
نتیجه‌گیری نهایی: مهمترین زیستگاه لاروی ناقلین مالاریا در شمال استان خوزستان مانداب رودخانه‌ها و مانداب‌های ناشی از بارندگی می‌باشد لذا در صورت لزوم اجرای برنامه کنترل لارو ناقلین مالاریا بایستی توجه ویژه‌ای به اینگونه زیستگاهها صورت گیرد.


 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی برخی ویژگیهای زیستگاههای لاروی ناقلین مالاریا در شمال استان خوزستان
مجری اصلی: امیر کیهانی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 94/148


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: خوزستان | لارو | مالاریا |

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر