نتیجه طرح دانشگاه استفاده از تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی می تواند سبب افزایش سرعت ترمیم و بازسازی استخوان ساعد و بهبود عملکرد آن می شود


اهیمت موضوع: استفاده از روش های نوین و با تهاجم کمتر در ترمیم شکستگی ها می تواند بر موفقیت درمان بیافزاید و بار ناشی از بیماری و ناتوانی را کاهش دهد که این مهم نیازمند انجام تحقیق در این زمینه می باشد از این رو برآن شدیم تا مطالعه ای با هدف تعیین نتایج درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی در شکستگی های دیستال رادیوس به صورت مطالعه حیوانی روی خرگوش طراحی و اجرا نماییم.
یافته ها :طور کلی طی 6 هفته میزان سایز ضایعه شکستگی دیستال ساعد در گروه تحت درمان با سلول های بنیادی به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد کاهش یافت. همچنین میزان چگالی و بازسازی استخوان به طور معنی داری در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود. از نظر پاتولوژیک نیز میانگین نمره گردینگ از نظر استخوان سازی در گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود که این اختلافات نیز در بررسی های آماری معنی دار بود
نتیجه گیری:  روند ترمیم استخوان در محل نقص جزئی استخوان ساعد در خرگوش، با استفاده از تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی سبب افزایش سرعت ترمیم و بازسازی استخوان ساعد و بهبود عملکرد آن می شود

 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی نتایج درمانی تزریق سلول های بنیادی جدا شده از بافت چربی بر شکستگی دیستال رادیوس در مدل حیوانی خرگوش
مجری اصلی: دکتر شهاب ایل کا   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 96000169


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سلولهای بنیادی | بافت چربی | دیستال رادیوس | خرگوش |

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر