طراحی و تدوین مدل تحکیم خانواده مبتنی بر الگوی مک مستر و بررسی اثر بخشی آن بر زوجین شهر یزد

 
   تعارضات زناشویی و طلاق از معضلات مهم جامعه محسوب می گردد و حفظ ثبات خانواده در سطح مطلوب برای پیشگیری از طلاق و عواقب آن در خانواده و جامعه حائز اهمیت می‎باشد. در این رابطه شناسایی و دسته بندی مهمترین عوامل موثر بر تحکیم خانواده و نتایج حاصل از مدل سازی می تواند برای برنامه ریزی و ارائه راهبردهای عملی جهت افزایش ثبات و پایداری خانواده ها مورد استفاده قرار گیرد. در بررسی خانواده، مدل مک مستر، چارچوب نظری مفید و مدلی کارآمد بوده که از آن می توان برای کمک به زوجین و نیز پربار سازی کیفیت روابط خانوادگی بهره گرفت. این مطالعه با هدف تدوین مدل تحکیم خانواده مبتنی بر الگوی مک مستر و بررسی اثر بخشی مداخله ی آموزشی بر زوجین شهر یزد طراحی و در سه مرحله(کیفی، مدل سازی و مداخله آموزشی) انجام شد. نتایج نشان داد کهFSQ  با 56 سوال، ابزاری چند بعدی و بسیار مفید با قابلیت اعتماد بالا و مقیاسی مناسب برای سنجش تحکیم خانواده می باشد و در مجموع شاخص های کلی برازش مدل تحکیم خانواده وضعیت  مطلوبی را برای مدل مفروض نشان دادند. همچنین آموزش مبتنی بر مدل تحکیم خانواده بر استحکام خانواده در زوجین مورد مطالعه مؤثر بوده و در مطالعات آینده می‌توان از این مدل و پرسشنامه ی ساخته شده(FSQ) برای بررسی و ارتقای تحکیم خانواده در زوجین شهرهای دیگر ایران نیز استفاده نمود. با توجه به نتایج این تحقیق، شایسته است بیشتر به بعد عاطفی در خانواده ها توجه شود. در این مطالعه برای اولین بار در کشور ایران مدل و پرسشنامه تحکیم خانواده تدوین شد و تاثیر آموزش بر اساس این مدل بر تحکیم خانواده مورد بررسی قرار گرفت.
 
کلیدواژه ها: مداخله آموزشی | الگوی مک مستر | مدل | تحکیم خانواده |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: طراحی و تدوین مدل تحکیم خانواده مبتنی بر الگوی مک مستر و بررسی اثر بخشی آن بر زوجین شهر یزد
مجری اصلی: سیدسعید مظلومی محمود آباد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۴/۲۳   |   کد طرح: 4628CAPTCHA

دفعات مشاهده: 126 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر