- شیوع بدخیمی از نوع سلول منتشره بزرگ درلنفوم های غیرهوچکین درمراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی ارومیه نسب یه سایر بدخیمی ها

از آن جایی که مطالعه‌ای در زمینه میزان فراوانی انواع ساب تایپ‌های لنفوم غیرهوچکین و نحوه‌ی بیان مارکرهای آن‌ها در استان آذربایجان‌غربی وجود ندارد، این مطالعه به این منظور طراحی شده است تا فراوانی انواع ساب تایپ‌ها و نحوه‌ی بیان مارکرها در این منطقه بررسی شود.  
در این مطالعه ‌ی توصیفی گذشته‌نگر گزارش 166 نمونه‌ی پاتولوژی لنفوم غیر هوچکین که از اول فروردین 1390 تا آخر اسفند 1395 به بخش پاتولوژی بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه ارسال شده‌ بودند بررسی شد. 31 نمونه به علت اطلاعات ناقص از مطالعه کنار گذاشته شد.
از بین 135 نمونه لنفوم غیر هوچکین، 79 مورد (52/58 %) مذکر و 56 (48/41 %) مونث بود. محدوده‌ی سنی بیماران 11 تا 93 سال بود و میانگین سنی بیماران 34/21±52 سال بود.12زیرگروه از لنفوم غیرهوچکین شناسایی شد که لنفوم منتشر سلول بزرگ  شایع ترین ساب تایپ بود
 
مشخصات طرح مرتبط:

Evaluation of expression frequency of Immunohistochemistry markers in Non-Hodgkins lymphoma in specimens sent to pathology department of Urmia Imam Khomeini hospital from March 2010 to March 2016
  Because no study exists about frequency of non-Hodgkin lymphoma subtypes and their marker expression in West Azarbaijan province we decided to evaluate them in this region. In this retrospective descriptive study, 166 Pathologic reports of non-Hodgkin lymphoma specimens sent to pathology department of Urmia Imam Khomeini Hospital between  March 2010 to March 2016. were evaluated. 31 cases were excluded from study due to incomplete information. Among 135 non-Hodgkin lymphomas, 79 cases (58.51%) were males and 56 (41.48%) were females. The age range was 11-93 years old. median age of the patients is 52 ± 21.34 years.  non-Hodgkin lymphoma included 12 subtype. DLBL was the most common subtype.  


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ایمنو هیستوشیمی | ایمنوفنوتیپ | لنفوم غیر هوجکین | هیستوپاتولوژی |

دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر