توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز اثرات درمانی پروبیوتیک ها در درمان گاستریت در موش

اهمیت موضوع: هلیکوباکتر پیلوری عفونت های بسیار زیادی ایجاد می کند لذا افراد زیادی در سطح جهان الوده به هلیکوباکتر پایلوری هستند.در حال حاضر رژیم های درمانی متعددی برای درمان هلیکوباکترپیلوری وجود دارد و از انجایی که مقاومت نسبت به ترکیبات ضدمیکروبی و انتی بیوتیک ها علیه سوش هلیکوباکتر پیلوری در کشورهای درحال توسعه مثل ایران بسیار زیاد است  در این مطالعه از پروبیوتیک ها استفاده شد.
 
مهمترین یافته ها: موش ها در8گروه 5 تایی تقسیم بندی شدند  و با استفاده از سوسپانسیون هلیکوباکتر پیلوری با PBS  ؛ با دوز های 108-1010Cfu/ml  به مدت دو ماه(یک بار در روز  ) به درون معده موش ها تلقیح کردیم  . چهار,هشت و دوازده هفته بعد از القای عفونت به ترتیب از گروه های موش های آلوده به هلیکوباکتر پیلوری و گروه کنترل  تست انتی ژن مدفوعی به عمل آمد .بعد از آلوده کردن حیوانات با سویه استاندارد ATCC43504هلیکوباکترپیلوری و اطمینان از ایجاد گاستریت و تایید آن به کمک روش های آزمایشگاهی به  بررسی تغییرات سلول های اپی تلیال معده موش در گروه های کنترل و آلوده اقدام گردید. درمان به کمک بیسموت امپرازول به همراه لاکتوباسیلوس های  پلانتاروم رامنوزوس-اسیدوفیلوس به مدت دو هفته انجام شد  و با تهیه اسلاید های بافت شناسی روند بهبود زخم و التهاب و همچنین تغییرات سلول های اپی تلیال معده موش مورد مطالعه قرار گرفت. مشاهده شد که روش درمانی فوق قادر به بهبود زخم معده و کاهش عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری شده است و روند التهاب و بازسازی در  سلول های اپی تلیال  در گروه های مورد مطالعه به طور قابل توجهی کاهش یافته بود. در گروه های درمانی مورد مطالعه ؛  لاکتوباسیلوس رامنوسوس  بیشترین درصد ریشه کنی باکتری و بهبودی کامل گاستریت معده را  نشان داد .
 
پیشنهادکاربردی : با توجه به مشاهده روند بهبودی توسط لاکتوباسیلها به خصوص رامنوسوس جدا شده از عسل کوهستانی(نه تولید کارخانه) پیشنهاد میشود برای بیماران مبتلا  به  زخم معده از پروبیوتیک ها جهت اثر بخشی درمان  و درصد بالای ریشه کنی و همچنین کاهش عوارض جانبی ناشی از مصرف انتی بیوتیک ها استفاده شود.
 
 
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: گاستریت ؛ لاکتوباسیلوس ؛ پروبیوتیک |


دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر