نتیجه طرح دانشگاه شیوع مصرف ماده مخدر پان پراک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان پایین و اکثریت افراد سابقه مصرف هیچگونه ماده ای ندارند

 اهمیت موضوع :جامعه انتظار دارد که پرسنل بهداشتی آینده، شیوه زندگی سالمی داشته باشند. لذا با توجه به مطالعات اندک (عدم دسترسی به مطالعه ای با این عنوان حداقل در کرمان) و آمارهای پراکنده مصرف پان و عوارض و بیماری های ناشی از آن در گروههای مختلف، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع ماده مخدر و روانگردان پان پراک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد تا با به دست آوردن اطلاعات پایه بتوان برنامه ریزی های لازم را نسبت به ارتقای سطح آگاهی و نگرش جامعه (به خصوص جوانان) انجام داد
یافته ها: بیشترین دلایل ذکر شده برای مصرف مواد مخدر توسط دانشجویان دوست ناباب و در رتبه بعدی کنجکاوی و مهمترین عامل موثر در پیشگیری از مصرف مواد در جوانان را پایبندی به اصول اخلاقی و در مرحله بعد آگاهی از اثرات زیانبار مواد اعلام گردید. بررسی آماری نشان داد که رابطه بین میانگین نمره آگاهی و نگرش دانشجویان از نظر آماری معنادار نمی باشد .
نتیجه نهایی : شیوع مصرف پان در دانشجویان پایین و اکثریت افراد سابقه مصرف هیچگونه ماده ای نداشتند

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی شیوع ماده مخدر پان پراک (ناس) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 96
مجری اصلی: فاطمه بلالی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۶   |   کد طرح: 96000674


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: تنباکوی بدون دود | کلید واژگان: شیوع | پان پراگ | پان | دانشجویان |


دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر