درک مدیران پرستاری از تسهیل کننده و موانع تصمیم گیری اخلاقی

با توجه به این که تصمیم گیری اخلاقی  فرآیند پیچیده است و عوامل مختلفی بر این فرآیند تاثیرگذار است که به طور عمده این عوامل می تواتند ناشی از عوامل زمینه ای فرهنگی اجتماعیی و مبتنی بر بافتار یک جامعه باشد لذا در این مطالعه سعی گردید با استفاده از یک مطالعه کیفی به طور همه جانبه ای عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران پرستاری مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور با 20 مدیر پرستاری مصاحبه عمیق و فردی انجام شد و داده ها با روش تحلیل محتوای قراردادی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که  تصمیم گیری اخلاقی تحت تاثیر عواملی مانند ارتقا تعهد اخلاقی ، توسعه فضای اخلاقی و جهت دهی به تصمیم گیری اخلاقی می تواند تقویت گردد. جهت ارتقا تعهد اخلاقی با تقویت نگرش اخلاقی، تعهد به وظایف پرستاری و پایبندی به قانون  می توان به این مهم دست یافت . همچنین بهبود ارتباطات بین فردی ، مشارکت و بهبود فضای اخلاقی می تواند در فرآیند تصمیم گیری اخلاقی نقش داشته باشد.
آموزش اخلاق حرفه ای ، تاکید بر نقش الگوهای اخلاقی  می تواند در جهت دهی تصمیم گیریهای اخلاقی به سمت مناسب کمک کننده باشد. بی توجهی به هر کدام از این عوامل می تواند سبب تضعیف توانایی مدیران پرستاری در تصمیم گیری اخلاقی شود. به نظر می رسد برنامه ریزیهای راهبردی در سطوح مختلف مدیریتی ، آموزشی و فرهنگی در این زمینه ضروری می باشد.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: فریبا برهانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۱۱   |   کد طرح: 13215


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: تصمیم گیری اخلاقی | مدیریت پرستاری | تحقیق کیفی |


دفعات مشاهده: 40 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر