لیپوزوم های حاوی کارودیلول با قابلیت افزایش فراهمی زیستی خوراکی دارو

استفاده از راه خوراکی برای تجویز داروها به علت داشتن مزایایی چون راحتی مصرف، پذیرش بالای بیماران و مقرون به صرفه بودن درمان به عنوان اصلی ترین راه دارورسانی مطرح بوده و بیش ار 90% اشکال دارویی بازار جهانی مربوط به اشکال دارویی خوراکی است. با این حال، فراهمی زیستی پایین از محدودیت های بسیاری از داروها می باشد. در این مطالعه کارودیلول درون حاملهای لیپوزومی با اندازه ذره ایی حدود 100 نانو متر بارگذاری شده و نانوذرات تهیه شده از نظر ویژگیهای مختلف نظیر درصد انباشتگی دارو ، پایداری، اندازه ذره ایی، بارسطحی و درصد رهایش دارو بررسی شدند. نهایتا قابلیت سیستمهای تهیه شده در افزایش فراهمی زیستی خوراکی دارو در موش صحرایی بررسی شده و مورد مقایسه قرار گرفت. در این مطالعه لیپوزومهای حاوی سورفکتانت به میزان قابل توجهی سبب بهبود جذب خوراکی دارو شدند.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آزاده حائری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۱۱   |   کد طرح: 9894


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: لیپوزوم | کارودیلول | جذب خوراکی | فارماکوکینتیک |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر