تاثیر تغییرات سه ساله شاخص های لیپیدی و نسبت های آن ها بر بروز دیابت تیپ 2

مطالعات قبلی مبین آن بوده است که تری گلیسیرید بالا  و HDL-C پایین از پارامترهای لیپیدی مهم در بروز دیابت نوع 2 می باشد اما موضوعی که تا کنون کمتر به آن توجه شده است اثرات تغییرات پارامترهای لیپیدی در بروز این بیماری می باشد. در تحقیق اخیر تغییرات سه ساله تمامی پارامترهای لیپیدی در بروز آتی دیابت در طی یک دوره حدود 9 سال مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس این تحقیق تغییرات تمامی پارامترهای لیپیدی بعد از تعدیل سازی برای ریسک فاکتورهای شناخته شده دیابت و حتی با در نظر گرفتن تغییرات BMI با بروز دیابت نوع 2 همراهی داشته اند اما از میان تمامی پارامترهای لیپیدی، HDL-C ، نسبت های کلسترول تام به HDL-C  و تری گلیسیرید به HDL-C حتی بعد از در نظر گرفتن تغییرات قند کماکان به عنوان پارامترهای لیپیدی پیشگویی­کننده مستقل باقی مانده اند. این موضوع زمینه ساز طراحی کارآزمایی های بالینی تصادفی با هدف تأثیر بر روی تغییرات لیپیدی خصوصا HDL-C و نسبت های مربوطه از طریق تغییرات شیوه زندگی و یا استفاده از داروهای کاهنده لیپید به امید کاهش بروز دیابت می باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: فرزاد حدائق   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۱۱   |   کد طرح: 13397


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: دیابت تیپ 2 | تری گلیسیرید | کلسترول | لیپووپروتئین پر چگال | لیپوپروتئین کم چگال |


دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر