تعدد دارویی و عدم تبعیت از رژیم دارویی یک مشکل شایع در سالمندان

تبعیت صحیح از رژیم دارویی بیماران و به ویژه در سالمندان از اهمیت بسیاری برخوردار است. براساس یافته های پژوهشی که به منظور بررسی ارتباط تعدد دارویی با تبعیت از رژیم دارویی در بیماران سالمند مبتلا به پرفشاری خون در شهرستان گناباد در سال ۱۳۹۵ انجام شد. تعدد دارویی و عدم تبعیت از رژیم دارویی یک مشکل شایع در سالمندان می‌باشد؛ لذا پرستاران با آموزش در مورد مصرف داروها به سالمندان و یا مراقبین آن ها میتوانند نقش مهمی در پیشگیری از خطرات تعدد دارویی و همچنین پیشگیری از عدم تبعیت از رژیم دارویی، ایفا نمایند.
کلیدواژه ها: سالمند | تبعیت دارویی | تعدد دارویی | پرفشاری خون |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی ارتباط تعدد دارویی با تبعیت از رژیم دارویی در بیماران سالمند مبتلا به پرفشاری خون در شهرستان گناباد در سال 1395
مجری اصلی: محمدرضا مختارزاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۳/۲۷   |   کد طرح: 95/44CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 69 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر