فاکتورهای ویروالنسی نظیر اگزوتوکسین ها یک هشدار جدی برای مراکز درمانی

پسودوموناس آئروژینوزا یکی از باکتری هایی است که میتواند عامل ایجادکننده عفونت های بیمارستانی نظیر پنومونی، عفونتهای مجاری ادراری، باکتریمی، عفونتهای بعد از عمل جراحی، عفونت گوش، عفونت اولیه پوستی، عفونتهای چشمی و اندوکاردیت باشد. نتایج پژوهشی که به منظور شناسایی ژن‏های بیماریزای ExoA و Nan۱ در سویه‏های پسودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران بستری در بیمارستان انجام شده است، نشان می دهد. مقاومت به داروها و وجود فاکتورهای ویروالنسی نظیر اگزوتوکسین ها می تواند یک هشدار جدی به مراکز درمانی از نظر کنترل بیماری با این باکتری باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: شناسایی ژن‌های بیماریزای ExoA و NanI در سویه‌های پسودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران بستری در بیمارستان 22 بهمن گناباد
مجری اصلی: مونا بیهقی   |   کد طرح: 94/47CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر