خودکارآمدی، انتظارات، ارزش پیامد و حمایت اجتماعی بر انجام فعالیت بدنی تاثیرگذار هستند

ساعات طولانی کار و رفت و آمد زمانی را برای فعالیتهای ورزشی کارکنان باقی نمی گذارد. با توجه به اینکه محل کار از مکانهایی است که برای فعالیتهای ارتقای سلامت در نظر گرفته می شود مطالعه ای به منظور بررسی اثر بخشی برنامه مداخله ای بر مبنای نظریه شناختی اجتماعی در ارتقا فعالیت بدنی منظم کارکنان ستادی شبکه بهداشت شهرستان برخوار انجام شد. پس از اجرای برنامه نگرش آنها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و نتایج نشان داد که عواملی مانند خودکارآمدی، انتظارات، ارزش پیامد و حمایت اجتماعی بر انجام فعالیت بدنی تاثیرگذار هستند. همچنین تغییر رفتار و حرکت به سمت اتخاذ فعالیت بدنی در کارکنان از طریق برنامه مداخله ای آموزشی می تواند امکان پذیر باشد
.
 
کلیدواژه ها: فعالیت بدنی- کارکنان- نظریه شناختی اجتماعی- برنامه آموزشی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: اثر بخشی برنامه مداخله ای بر مبنای نظریه شناختی اجتماعی در ارتقا فعالیت بدنی منظم کارکنان ستادی شبکه بهداشت شهرستان برخوار 1396
مجری اصلی: احمد علی اسلامی   |   کد طرح: 395730CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 46 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر