عنوان: شیوع بیماری برونشکتازی در اصفهان چگونه است و چه عوامل زمینه سازی باید مورد توجه قرار گیرد؟

بیماری برونشکتازی تاثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی بیماران دارد. به منظور تعیین توزیع فراوانی و عوامل زمینه ساز این بیماری مطالعه ای بر بیماران مبتلا به برونشکتازی مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. اطلاعات عمومی، بالینی و شکایت بیماران و عوامل زمینه ساز اجتماعی آنان بررسی گردید. نتایج نشان داد که برونشکتازی در هر گروه سنی فعال 39-20 سال شایعتر است. همچنین طبق نتایج برخی عوامل زمینه ساز سابقه عفونت شدید تنفسی در این بیماران شایع بود و بیشترین شکایت از بیماران سرفه همراه با خلط می باشد.
کلیدواژه ها: سوفنتانیل-کتامین | مدازولام–کتامین- کودکان- سرطان – شدت درد- روشهای تشخیصی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی توزیع فراوانی و عوامل خطر برونشکتازی در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالهای 95-96
مجری اصلی: دکتر علیرضا امامی نائینی   |   کد طرح: 395347



CAPTCHA

دفعات مشاهده: 92 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر