زنان نسبت به مردان از کیفیت زندگی پایین تری برخوردار هستند

حقیق حاضر با هدف بررسی رابطه استرس و مولفه های مهم سبک زندگی یعنی فعالیت فیزیکی و عملکرد تغذیه ای بر کیفیت زندگی، با کنترل اثر مجموعه ی مهمی از متغیرهای زمینه ای، در جمعیت عمومی‭ ۱۹ ‬سال و بالاتر ساکن اصفهان و حومه انجام شده است. نتایج  تحقیق نشان داد مهمترین متغیرهای پیش بین در کیفیت زندگی عبارت بودند از فعالیت فیزیکی، وضعیت مصرف دخانیات، وضعیت اقتصادی، جنسیت، استرس و ابتلا به عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی بوده است. کیفیت زندگی زنان نسبت به مردان کمتر بود. همچنین افزایش سطح آگاهی عمومی به منظور تغییر و تعدیل عوامل ناسالم مرتبط با سبک زندگی و آموزش شیوه های مقابله با استرس و زمینه سازی برای برخورداری مناسب از مراقبت های بهداشتی از طریق توزیع متوازن ثروت در جامعه موجب ارتقاء کیفیت زندگی افراد در جامعه شده و در نهایت افزایش بهره وری نیروی انسانی و تعالی ساختار انسانی و اجتماعی می شود.

کلیدواژه ها: عوامل جمعیت شناختی- سبک زندگی – کیفیت زندگی – کارخانه ذوب آهن اصفهان |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: کاربرد تحلیل گران رگرسیون کلاس پنهان چند سطحی در بررسی عوامل جمعیت شناختی سبک زندگی و شغلی با کیفیت زندگی کارکنان کارخانه ذوب آهن اصفهان درسال 1394
مجری اصلی: دکتر آوات فیضی   |   کد طرح: 395892CAPTCHA
دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر