کارایی فرایند ماورای بنفش/مافوق صوت در حذف دترجنت آنیونی آلکیل بنزن سولفانات خطی (یک نوع ماده شیمیایی آلی در پاک کننده ها) از محیط های آبی

 در طی یک بررسی  اثر فاکتورهای PH محیط، زمان تماس فرآیند و غلظت متفاوت LAS در فرآیند های حذف مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد که راندمان فرآیند ماورای بنفش/ مافوق صوت برای حذف دترجنت آنیونی آلکیل بنزن سولفانات خطی 89/35 درصد می باشد. در این فرآیند، با افزایش زمان تماس از 8 دقیقه به 24 دقیقه، میزان حذف دترجنت افزایش می یابد. در فرآیند ماورای بنفش/ مافوق صوت راندمان حذف درPH قلیایی بیشتر از اسیدی بود. راندمان حذف در فرآیند ماورای بنفش/ مافوق صوت با PH  رابطه مستقیم داشت.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر عبدالمجید فدایی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۲/۱۰   |   کد طرح: 1520


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: دترجنت آنیونی | فرایند ماورای بنفش | محیط آبی |


دفعات مشاهده: 161 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر