توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم تجارب بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حضور دانشجویان پزشکی

بیماران، کلید آموزش سرپایی دانشجویان پزشکی در سراسر دنیا هستند و رضایت بیماران از خدمات دریافتی سبب افزایش مشارکت بیمار و بهبودی روند آموزش بالینی دانشجویان است. تجارب بیماران از حضور دانشجویان پزشکی در هفت حیطه "حریم خصوصی، طرح انطباق با جنس مخالف، نگرش و فرهنگ، رضایتمندی، ضرورت یادگیری دانشجویان، خصوصیات جسمی و روانی بیماران  استخراج گردید. 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تجارب بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حضور دانشجویان پزشکی: یک مطالعه پدیدار شناسی
مجری اصلی: الهام پرموز   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۴/۱۵   |   کد طرح:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: تجارب بیماران | درمانگاه های آموزشی | دانشجویان پزشکی |


دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر