آب چاه‌ها و چشمه‌‌های نواحی غربی و جنوب غربی شهرستان دیواندره به مراتب دارای کیفیت بسیار مطلوبی‌تری نسبت به سایر نقاط بودند

نتایج مطالعه ای که توسط محققیقن دانشگاه علوم پزشکی کردستان با هدف پایش کیفیت فیزیکو-شیمیایی منابع تامین آب روستایی شهرستان دیواندره و تهیه نقشه های کیفیتی آن انجام گرفت، نشان داد که برخی از مقادیر پارامترهای مورد بررسی طی مراحل اول یا دوم و یا هر دو با حداکثر مجاز استاندارد موجود همخوانی نداشتند که عبارت بودند از نیترات، سختی کل، آهن، روی، فلوراید و کدورت. در هر دو مرحله آب آشامیدنی غلظت نیترات چاه‌ها و چشمه‌های تعدادی از روستاهای شهرستان دیواندره فراتر از مقادیر استاندارد گزارش گردید.
به طور کلی این مطتالعه نشان داد آب چاه‌ها و چشمه‌‌های نواحی غربی و جنوب غربی شهرستان دیواندره به مراتب دارای کیفیت بسیار مطلوبی‌تری نسبت به سایر نقاط بودند، لذا در صورت وجود برنامه های چندساله در راستای تامین آب شرب مناطق روستایی شهرستان دیواندره به صورت مجتمع آبرسانی، آب این مناطق گزینه مطلوبی می‌باشند.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تعیین و پایش کیفیت فیزیکو-شیمیایی منابع تامین آب روستایی شهرستان دیواندره و تهیه نقشه های کیفیتی آب
مجری اصلی: اسماعیل قهرمانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۱۴   |  



CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر