تغییرات بیان ژنی در سلولهای سرطانی پستان تیمار شده با استفاده از عصاره پوسته انار

در اکثر بیماران مبتلا به سرطان پستان، تنها درمان استاندارد موجود، شیمی درمانی می باشد که بسیار تهاجمی و توکسیک است. علاوه بر آن در این بیماران، سلولها به شیمی درمانی مقاوم هستند و متاستاز هم به سبب گسترش همین سلولهای مقاوم به دارو اتفاق می افتد که عامل اصلی مرگ ومیر این بیماران محسوب می شود. ناکارآمد بودن درمانهای فعلی سبب شد که درمانهای ترکیبی مورد توجه قرار گیرند. اخیراً گیاهان دارویی در این زمینه مطرح شده اند که در این میان، انار به سبب محتوی بالای پلی فنل ها و سایر فلاونوئیدها مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این مطالعه هدف بررسی تاثیرات عصاره پوسته انار بر میزان مهاجرت سلولهای سرطانی پستان و تغییرات بیان ژنهای موثر در متاستاز بود. روش Migration assay به منظور ارزیابی میزان مهاجرت سلولی و روش Realtime-PCR به منظور ارزیابی تغییرات بیان ژنی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشاندهنده آن است که عصاره پوسته انار سبب کاهش مهاجرت سلولهای سرطانی، افزایش بیان ژنهای ICAM۱ و کاهش بیان ژنهای VEGF، Fibronectin و MMP۹ شد. بررسی تاثیر عصاره پوسته انار بر متاستاز می تواند اثر این ماده را به عنوان یک داروی گیاهی مورد ارزیابی قرار دهد. امید است که نتایج این تحقیق بتواند گامی در جهت نوآوری­های بعدی برای درمان این بیماری باشد.
کلیدواژه ها: Triple Negative Breast Cancer | Gene Expression | Metastasis | Natural Product | Pomegranate Peel Extract (PPE) |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تغییرات بیان ژنی و پروتئینی در سلولهای سرطانی پستان سه گانه منفی (TNBC) در پاسخ به تیمار با عصاره پوسته انار
مجری اصلی: نغمه احمدیان کیا   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۵/۳۰   |   کد طرح: 96133CAPTCHA
دفعات مشاهده: 86 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر